Utlandstjänstgöring

Före utlandsmissionen

Utlandsmissionen inleds med en utbildning hemma i Sverige. De soldater som ej har gjort värnplikten eller liknande utbildning deltar i en militärutbildning. Denna följs därefter av en befattningsutbildning.

Under utlandsmissionen

Som soldat bor du på en camp eller ute på en mindre observationsplats, OP. Campen är som ett Sverige i miniatyr. Här finns förläggning för personalen, kök och matsal, posten, sjukstugan, mässen, kyrkan, verkstäder, px/butik, förråd, träningslokal och stabens arbetsplatser med bland annat sambandscentral.

Som soldat tjänstgör du i olika arbetspass dygnet runt alla dagar i veckan. Alla soldater, oavsett befattning, är beväpnade. Utifrån uppdraget kan arbetsuppgifterna innebära patrullering i förbandets ansvarsområde för att säkerställa att konflikter ej uppstår mellan olika stridande grupper. Arbetsuppgifterna kan även innebära tjänstgöring inom stab och tross. När läget tillåter åker soldaten på leave, ledighet.

Lisa

Efter utlandsmission

Vid hemkomsten från en utlandsmission väntar hemkomstsamtal, avrustning och medaljering. Enligt lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser ska veteraner följas upp i fem år efter avslutad insats. Veterancentrum är Försvarsmaktens kompetenscentrum för veteran- och anhörigverksamhet. Enheten ger stöd till Försvarsmaktens veteraner och deras anhöriga före, under och efter insats.

Utlandsveteran

Den kamratskap som byggs upp under en utlandsmission fortsätter även hemma i Sverige med veteranträffar på många olika håll i Sverige. 1982 startades Kamratföreningen Bataljonen av två Libanonveteraner; Janne Runesson och Rolle Eskilsson. Idag är kamratföreningen ett förbund och heter Sveriges Veteranförbund med kansli i Stockholm. 2020 bildades Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner, en förening för kvinnor som tjänstgjort i militära internationella missioner.

 

På Veterandagen den 29 maj och på FN-dagen den 24 oktober hyllas veteraner för sina insatser och vi minns de som inte längre finns med oss. Vid Sjöhistoriska museet i Stockholm finns FN-monumentet och monumentet Restare till minne av veteraner. Runt om i Sverige reses idag flera minnesmonument för att hedra svenska veteraner för deras internationella insatser för freden i världen.

Veterandagen

 2018 utsågs Annicka Engblom av Sveriges Veteranförbund till Årets Veteran för bland annat arbetat för att Veterandagen skulle bli allmän flaggdag.

 

År 2011 fick Veterandagen statsceremoniell status i Sverige och den 24 maj 2017 beslutade regeringen att Veterandagen skulle vara allmän flaggdag.

När allt inte känns så bra – vilken väg ska jag gå?

Under en utlandsmission kan soldaten utsättas för händelser som påverkar kropp och själ och kan ge långvariga symtom. Detta uppmärksammades i USA efter Vietnamkriget. I Sverige har Försvarsmaktens Veterancentrum ett ansvar för de soldater som har deltagit i en utlandsmission även efter hemkomsten till Sverige. Som utlandsveteran är det av största vikt att du tar hjälp om du inte mår bra. Vänd dig i första hand till din vårdcentral. I Uppsala finns även en veteranmottagning. Du behöver inte läkarremiss för att komma dit.

Skogspromenad