Kontakt

Vill du komma i kontakt med styrelsen och föreningen skickar du mail till kvinnligaveteraner@skuv.se 

 

Pressansvarig: Ingrid Hemström Nordgren, ordförande, tel: 070-742 73 55, kvinnligaveteraner@skuv.se