Bakgrund

Sveriges engagemang i fredsarbete

I slutet av maj 1948 fick greve Folke Bernadotte en förfrågan från FNs generalsekreterare Trygve Lie om han var villig att anta uppdraget som FNs medlare i konflikten mellan Israel och Palestina. Folke Bernadotte tackade ja och blev den första medlaren i FNs korta historia. Detta blev starten för Sveriges stora engagemang att arbeta för freden i världen. Sedan 1953 har Sverige deltagit i internationella fredsbevarande och fredsframtvingande utlandsmissioner och från hösten 1979 har även kvinnor deltagit i dessa militära utlandsmissioner med start på Cypern.

 

Under Koreakriget 1950-1953 bidrog Sverige med ett fältsjukhus i Pusan/Busan efter förfrågan från FN. Uppdraget fick det svenska Röda Korset. Fältsjukhuset bemannades av både kvinnlig och manlig personal.

Folke Bernadotte

Vem fattar beslut om Sveriges medverkan?

Efter att en formell förfrågan från FN eller annan aktör till utrikesdepartementet (UD) påbörjas beslutandeprocessen. UD inleder en diskussion med andra departement och vid eventuellt beslut får Försvarsmakten påbörja planeringen av insatsen. Regeringen har rätt att besluta om fredsbevarande insatser medan riksdagen måste godkänna insatser som är fredsframtvingande. 

Sverige har deltagit i insatser som varit ledda av FN, NATO och EU.

Vem är utlandsveteran?

Fram till mitten av 2000-talet hade de flesta kvinnor och män civila arbeten. Man sökte via arbetsförmedlingen om att få åka på utlandstjänst och blev man uttagen ryckte man in på utbildning innan man roterade ut till missionsområdet. Efter avslutad mission kom man hem till Sverige, avrustade och återgick till sitt civila liv och arbete igen. Endast officerarna var anställda inom Försvarsmakten. Från mitten av 2000-talet är majoriteten av personalen, både soldater och officerare, anställda inom Försvarsmakten.

Enligt Försvarsmaktens definition är den som varit anställd inom Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen, veteran. Den som deltagit i militära internationella insatser kallas utlandsveteran.

Från 1953 fram till februari 2020 har 66 385 personer tjänstgjort vid en eller flera utlandsmissioner. Av dessa är ca 6% kvinnor. 86 personer har stupat eller omkommit i samband med sin tjänstgöring.