Swedish Women Veterans Association

Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner

Kvinnor, fred, demokrati & frihet

Sommaren och hösten aktiviteter

Veterandagen 29 maj. Klicka påbilden och läs mer.
Pride Parade 6 augusti. Klicka på bilden och läs mer.
3 september är det konferens för Kvinnliga Utlandsveteraner. Klicka på bilden och läs mer
19 oktober, släktforskning i Krigsarkivet. Klicka på bilden och läs mer
5 november, träningsresa till Portugal. Klicka på bilden och läs mer

FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet slår fast att kvinnors ökade deltagande i att förebygga, hantera och lösa konflikter samt i fredsbyggande och återbyggande efter konflikt är en förutsättning för att uppnå hållbar internationell fred och säkerhet.

Att ha med kvinnliga soldater i utlandsstyrkan är därför en styrka.

1988 tilldelades FN:s fredsbevarande styrkor Nobels Fredspris för sitt arbete för freden i världen. Vi lämnade tryggheten i Sverige för att stoppa konflikter mellan olika grupper, ge stöd till lokalbefolkningen med sjukvård, säkra matleveranser, förbättra infrastrukturen och möjliggöra att både flickor och pojkar få gå i skolan. Detta är viktiga komponenter i fredsarbetet. 

Vi känner stolthet över vårt arbete.

Den gemenskap vi byggde upp under utlandsmissionen fortsätter hemma i Sverige. Vi träffas och utbyter erfarenheter. Vi minns både skratten och gråten. Tillsammans skapar vi gemenskap där vi tillsammans växer oss starkare. 

En gång Fredssoldat – Alltid Fredskamrat!