Swedish Women Veterans Association

Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner

Kvinnor, fred, demokrati & frihet

Dax att betala medlemsavgiften för 2023!

Medlemsavgiften är 150 kr

Du betalar till vårt bank-giro 5546-8045. Skriv ditt namn i meddelanderutan.

 

Du kan även betala vis swish till ordförande Ingrid Hemström Nordgren på 0707427355. Skriv ditt namn i meddelanderutan.

 

Senast den 31 januari vill vi att du betalar. Om du inte önskar vara kvar som medlem måste du meddela detta till oss så att vi kan ta bort dig från vårt medlemsregister. Allt enligt GDPR.

Kallelse till Årsmötet

Härmed kallas du till SKUVs ordinarie årsmöte: Onsdag den 8 februari kl 19:00
 
Härmed kallas du till SKUVs extra årsmöte: Onsdag den 8 februari kl 20:00
 
Bägge mötena kommer hållas digitalt via zoom. Länken kommer mailas till dig vecka 5.
 

Välkommen att ansöka om medlemskap!

Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner är öppen för kvinnliga utlandsveteraner som tjänstgjort i internationell militär tjänst eller beredskap med uppgifter som sanktionerats av världssamfund och/eller den svenska staten.

Medlemsavgiften för 2023 är 150 kr. Om du ansöker idag är du medlem under 2022 och 2023.

Klicka här för att ansöka

 

Vill du stödja vår verksamhet?

Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner är en ideell förening utan statligt stöd. Vår förening finansieras av medlemsavgifter. Privatpersoner, företag, organisationer eller föreningar som vill stödja vår verksamhet och skänka en gåva är välkomna att kontakta oss på info@skuv.se. 

Du är även välkommen att sätta in din gåva direkt på Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraners bankgiro 5546-8045. Märk inbetalningen med Gåva.

Under 2022 har föreningen mottagit gåvor från:

Soldathemsförbundet

Military Work Group

Peter Johansson IT-konsult AB

Hans Nilsson

Swedish Veteran

Tack för er gåva!

FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet slår fast att kvinnors ökade deltagande i att förebygga, hantera och lösa konflikter samt i fredsbyggande och återbyggande efter konflikt är en förutsättning för att uppnå hållbar internationell fred och säkerhet.

Att ha med kvinnliga soldater i utlandsstyrkan är därför en styrka.

1988 tilldelades FN:s fredsbevarande styrkor Nobels Fredspris för sitt arbete för freden i världen. Vi lämnade tryggheten i Sverige för att stoppa konflikter mellan olika grupper, ge stöd till lokalbefolkningen med sjukvård, säkra matleveranser, förbättra infrastrukturen och möjliggöra att både flickor och pojkar få gå i skolan. Detta är viktiga komponenter i fredsarbetet. 

Vi känner stolthet över vårt arbete.

Den gemenskap vi byggde upp under utlandsmissionen fortsätter hemma i Sverige. Vi träffas och utbyter erfarenheter. Vi minns både skratten och gråten. Tillsammans skapar vi gemenskap där vi tillsammans växer oss starkare. 

En gång Fredssoldat – Alltid Fredskamrat!