Swedish Women Veterans Association

Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner

Kvinnor, fred, demokrati & frihet

Välkommen till Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner!

Vi är föreningen som lyfter fram genderperspektivet i veteranfrågor gentemot Försvarsmakten, Regering & Riksdag.

Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner

är föreningen för dig som har tjänstgjort i internationella militära och civila insatser.

Föreningen startade som Nätverket för kvinnliga veteraner den 10 december 2019 och 2020 bildade Laila Johansson och Ingrid Hemström Nordgren föreningen Sveriges Kvinnliga Utlandfsveteraner. Vi är idag en etablerad veteranförening. Sedan december 2023 är Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner en sektion inom Sveriges Veteranförbund.

Med våra digitala föreläsningar ger vi möjlighet för utlandsveteraner att berätta om sin insats under utlandsmissionen och om livet som utlandsveteran.

SKUV-dagen, vår årliga konferens är viktig. Vi träffas och tar del av intressanta föreläsningar. Vi utbyter erfarenheter och delar minnen från våra missioner. Tillsammans skapar vi gemenskap där vi tillsammans växer oss starkare.

Vill du bli medlem i SKUV?

Vi välkomnar både kvinnor och män att bli medlemmar i vår förening. 

Klicka här för att läsa mer.

Vårens aktiviteter

Välkommen till digital föreläsning om en vapenteknikers arbete med Britt Edvardsson onsdag den 28 februari kl 19:00.

Att kunna hantera sitt vapen var något vi alla fick lära oss. Men när vapnet inte gör som man tänker, vad gör man då? Tur att det fanns vapentekniker på plats som kunde hjälpa till. Men vad gör en vapentekniker? Britt kommer berätta om sitt uppdrag som vapentekniker och stf plutonchef på L116 i Libanon 1993, både om tjänsten som sådan och vad som hände på fritiden.

Klicka här för att läsa mer

Välkommen till digital föreläsning om den svenska delegationen i Korea med Karin Malmsten tisdag den 19 mars kl 19:00

 

Karin kommer berätta om sitt år som sekreterare vid den svenska delegationen i Korea – NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission). Neutrala nationernas övervakningskommission inrättades genom koreanska vapenstilleståndet som undertecknades den 27 juli 1953 och som förklarade vapenvila i Koreakriget. Karin kommer även att prata om hur det är att bo och leva i Korea och vilka utmaningar som funnits.

Klicka här för att läsa mer

Välkommen till digital föreläsning om Lottornas 100-årsjubileum med Barbro Isaksson onsdag den 10 april kl 19:00

Vad har Svenska Lottakåren och dess medlemmar gjort under sina 100 år och hur det ser ut framåt? Svenska Lottakåren startade som en organisation för att kvinnor skulle få möjlighet att göra en insats i vårt försvar 1924. I år fyller organisationen 100 år och vi är lika aktiva idag för vårt totalförsvar i sin helhet och stöttar både Försvarsmakten och civila myndigheter vid kriser, samt utbildar allmänheten på var och en egen beredskap, oavsett om strömmen går, eller vara källkritisk när det gäller demokratiska hot.

Klicka här för att läsa mer

FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet slår fast att kvinnors ökade deltagande i att förebygga, hantera och lösa konflikter samt i fredsbyggande och återbyggande efter konflikt är en förutsättning för att uppnå hållbar internationell fred och säkerhet.

Att ha med kvinnliga soldater i utlandsstyrkan är därför en styrka.

1988 tilldelades FN:s fredsbevarande styrkor Nobels Fredspris för sitt arbete för freden i världen. Vi lämnade tryggheten i Sverige för att stoppa konflikter mellan olika grupper, ge stöd till lokalbefolkningen med sjukvård, säkra matleveranser, förbättra infrastrukturen och möjliggöra att både flickor och pojkar få gå i skolan. Detta är viktiga komponenter i fredsarbetet. 

Vi känner stolthet över vårt arbete.

Den gemenskap vi byggde upp under utlandsmissionen fortsätter hemma i Sverige. Vi träffas och utbyter erfarenheter. Vi minns både skratten och gråten. Tillsammans skapar vi gemenskap där vi tillsammans växer oss starkare. 

En gång Fredssoldat – Alltid Fredskamrat!