Medlemskap

Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner är öppen för kvinnliga utlandsveteraner som tjänstgjort i internationell militär tjänst eller beredskap med uppgifter som sanktionerats av världssamfund och/eller den svenska staten. Årsavgift för medlemskap beslutas av årsmötet.

 

Stödmedlem

Företag, föreningar, förbund och organisationer som vill stödja Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner och verka för föreningens syfte och målsättning kan ansöka om stödmedlemskap. Som stödmedlem kan du närvara vid årsmöte men har inte yttrande-, yrkande- eller rösträtt. Som stödmedlem betalas en årsavgift som beslutas av årsmötet.