Medlemskap

Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner är öppen för kvinnliga utlandsveteraner som tjänstgjort i internationell militär eller civil tjänst eller beredskap med uppgifter som sanktionerats av världssamfund och/eller den svenska staten. Årsavgift för medlemskap beslutas av årsmötet.

SKUV är numera en sektion inom Sveriges Veteranförbund vilket innebär att du som medlem i SKUV även måste vara medlem i Sveriges Veteranförbund.

 

Stödmedlem

Manliga utlandsveteraner, civila veteraner, anhöriga och andra som vill ansöka om stödmedlemskap är välkomna till vår förening. Som stödmedlem är du välkommen att delta i alla föreningens aktiviteter. Som stödmedlem kan du närvara vid årsmöte men har inte yttrande-, yrkande- eller rösträtt. Som stödmedlem betalas en årsavgift som beslutas av årsmötet.

Företag, föreningar, förbund och organisationer som vill stödja Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner och verka för föreningens syfte och målsättning kan ansöka om stödmedlemskap.