Kallelse till Årsmötet

Härmed kallas du till SKUVs ordinarie årsmöte: Onsdag den 8 februari kl 19:00
 
Härmed kallas du till SKUVs extra årsmöte: Onsdag den 8 februari kl 20:00
 
Bägge mötena kommer hållas digitalt via zoom. Länken kommer mailas till dig vecka 5.
 
Anledningen till att vi ska hå två årsmöten samma kväll är att vi i styrelsen kommer lägga en proposition (förslag) på stadgeändringar. För att de ska gälla måste vi ha två årsmöten. Så årsmötet kl 19:00 kommer ha med alla punkter som ska finnas med på årsmötet. Mötet kl 20:00 kommer endast vara om stadgeändringarna.
 
För att delta i årsmötet måste du ha betalat medlemsavgiften. Du som blev medlem efter den 1 november 2022 har redan betalat för 2023. Årsavgiften ska du betala efter den 1 januari. Du kommer få information om detta. Vi vill ha in medlemsavgifterna för 2023 på rätt år då det förenklar bokföringen.
 
Du måste även anmäla att du ska delta i årsmötet senast den 25 januari. Detta för att vi ska kunna justera röstlängden. Du anmäler dig till denna mailadress eller via vårt kontaktformulär på vår hemsida www.skuv.se 
 
Motioner till årsmötet
Om du har förslag på vad föreningen ska arbeta med under 2023 är du välkommen att skicka in en motion (förslag) senast den 8 januari. Ett förslag kan t ex vara att en person ska hålla en digital föreläsning. Att du vill ha hjälp att ordna en träff för kvinnliga utlandsveteraner på din hemort t ex en vandring. Ditt förslag kan du maila till denna mailadress.
 
Valberedningen
Alla föreningar jagar nu personer som vill sitta i styrelsen under 2023. Så också vi. Vi har just nu ledamöter som bor i Stockholm, Borås och Malmö. Vi skulle gärna vilja ha medlemmar från fler platser i Sverige så att vi sprider på oss. Är du intresserad så kontakta vår valberedning Susanne Blid Roos på suss.blid@gmail.com eller oss i styrelsen på denna mailadress.
 
Viktiga datum för årsmötet:
8 december: kallelse till årsmötet
8 januari: motioner ska vara styrelsen tillhanda
8 januari: förslag till valberedningen ska vara valberedningen tillhanda
25 januari: Anmälan till årsmötet
25 januari: årsmöteshandlingarna skickas ut till samtliga medlemmar