Vår historia

Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner, SKUV, är en ideell förening för kvinnliga utlandsveteraner som tjänstgjort i internationell militär tjänst eller beredskap med uppgifter som sanktionerats av världssamfund och/eller den svenska staten.

Den 10 december bildades ett nätverk för kvinnliga utlandsveteraner. Initiativtagare var Laila Johansson (L112, JK04) och Ingrid Hemström Nordgren (SO03, KS03). Sommaren 2020 startade arbetet med att bilda en förening och hösten 2020 var föreningen bildad.

 

Syftet med föreningen är:

  • att fler kvinnliga utlandsveteraner ska bli aktiva inom veteranrörelsen
  • att uppmärksamma journalister, politiker och Försvarsmakten om de uppdrag och arbetsuppgifter som kvinnliga utlandsveteraner haft under utlandsmissioner
  • att undersöka kvinnliga utlandsveteraners hälsa, fysiskt och psykiskt, under och efter utlandsmission
  • att bygga nätverk med motsvarande föreningar internationellt

Idag är SKUV en förening inom den svenska veteranrörelsen och vi samarbetar med Soldathemsförbundet, lokala föreningar inom Sveriges Veteranförbund, andra veteranföreningar, organisationer, myndigheter och företag.