Styrelsen 2024 Texten uppdateras

Ordförande: Ingrid Hemström Nordgren

Jag började min militära karriär som sambandslotta inom Marinen 1978 och jag har alltid haft en dröm om att få åka på en utlandsmission. Till sist kom jag iväg till Somalia (SO03) och sen till Kosovo (KS03) och tjänstgjorde som sjukgymnast. Mitt första styrelseuppdrag var redan som nioåring i elevrådet och jag har sedan suttit i många styrelser. Mitt engagemang för veteranfrågor startade 1995 när jag hjälpte till i Fredsbaskrarna tält på Vattenfestivalen. Därefter var jag sekreterare i Träffplats Stockholm och har suttit ordförande för Fredsbaskrarna Stockholm. 2019 tog jag tillsammans med Laila initiativ till och grundade Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner.

Idag är jag pensionär och ägnar livet åt styrelsearbete, släktforskning, resor och trädgårdsarbete. Jag är gift med Mats, även han utlandsveteran. Jag vill att vi med vår förening ska synliggöra oss kvinnliga utlandsveteraner och bevaka veteranpolitiken ur ett genderperspektiv.

Vice ordförande Marie Grundström

Kassör Laila Johansson med Amor

Född, uppvuxen och fostrad i sann Bullerbyanda på sydöstra Gotland. Gute i själ och hjärta.

Mina 2 missioner gjorde jag i början på 1990-talet. L112 i Libanon. Staff cell på HQ i Naquora. JK 04 HQ i Zagreb. Började på MPO och flyttades till Force Commanders Office efter det kommit en begäran därifrån.

Jag är initiativtagare till Ljusceremonin som hålls på FN dagen i Stockholm. Jag har suttit i Fredsbaskrarna Stockholms styrelse. Veteranmarschen på Gotland 2019 var ett dryga sex månaders projekt från planering till genomförande. Tillsammans med Ingrid är jag initiativtagare och grundare av Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner.

Höjdpunkter i livet är hemlagad husmanskost, en Aperol med goda vänner och promenader med min långbenta spanska senorita Amor. Varför göra livet komplicerat. Mitt hjärta blöder för hemlösa, oälskade och bortglömda hundar. Lägger även en och annan tanke på den här föreningen.

 

Sekreterare Kerstin Olsson

Ledamot Danica Srnic

Har varit intresserad av samhällsutvecklingen under min uppväxt i före detta Jugoslavien och som vuxen i Sverige.  Som student i Belgrad var jag engagerad i studentkåren. Här hemma i Sverige har jag arbetet fackligt i Lärarförbundet ett antal år och haft ansvar för studie och samarbete med lärare i andra länder.

Efter avslutade missionen på KS04 i Kosovo år 2001, där jag arbetade som militärtolk med samverkansofficerare, började jag engagera mig politiskt i Malmö för Moderaterna. Ingår i Limhamns Moderaternas styrelse där jag ansvarar för kvinnofrågor. Har varit delaktig i olika nämnder i Malmö Stad och sitter nu i Byggnadsnämnden. Är nämndeman i Förvaltningsrätten sen många år tillbaka.

I föreningen Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner vill jag med min erfarenhet och kunskap belysa vikten av kvinnors insatser för freden och Utlandsveteraners betydelseroll i samhället.

Karin Malmsten

Ledamot Anna-Karin Dinwiddie

Jag inspirerades på Veterandagen i maj 2023, när jag besökte “SKUV tältet” på Gärdet i Stockholm. Min nyfikenhet infann sig för att medverka /ansluta mig till denna organisation.

Min utlandsmission var 1980-1981 L01 1:a fältsjukhuset i Libanon.

Där arbetade/tjänstgjorde jag på vad vi döpte till “Salmonella HQ”, dvs laboratoriets funktion med blodcentral, bakteriologiska odlingar/parasitdiagnostik- samt rutinanalyser .

Efter detta har jag deltagit vid övningar inom försvaret vid upprättande av fältsjukhus.

Numera glad pensionär sedan februari 2023.

Mina styrelseuppdrag är sparsamma, “röst-relaterat” dvs uppdrag i kör med kvinnliga deltagare.

Jag kvoterar Danica Srnic och hoppas kunna bidra i föreningen SKUV med att belysa vikten av kvinnors insatser för freden och Utlandsveteranernas betydelseroll i samhället

Revisor Ingela Lind

Jag är född och uppvuxen i Boden och har arbetat civilt inom förvaret bl.a med ekonomi, på I19/P5 och Milostab N i slutet på 1980-talet och i början på 1990-talet. 

Jag har deltagit i två FN insatser i forna Jugoslavien som stabsassistent till vakthavande befäl. Först på JK04, då jag var stationerad i Zagreb, Kroatien 1993/94 och därefter på BA03 i Tuzla, Bosnien 1994/95. 

När mina barn började i förskolan i början på 2000-talet, utbildade jag mig till lärare. Mitt yrkesval har jag både mina barn och de barn jag mötte i Bosnien att tacka för. De fick mig att förstå hur viktig skolan är för barn, med trygghet, vuxna, kamrater, utbildning och mycket mer. Många barn, i flera byar, saknade denna trygga plats då deras skolor blev förstörda under kriget. 

Idag bor jag sedan 15 år tillbaka i Skåne och arbetar som förstelärare på en grundskola.

Jag är även aktiv som styrelsemedlem i Fredsbaskrarna Skånes samt i styrelsen för Veteranöl.

Jag ser nu fram emot att få möjlighet att arbeta med, och synliggöra ett kvinnligt perspektiv i en mansdominerad organisation, båda perspektiven behövs. Jag kan bidra med mitt engagemang och kunnighet i div ämnen samt med digitala kunskaper. 

 

Revisor Mitra Nilsson

Valberedning Marianne Löwerot