Styrelsen 2023

Ordförande: Ingrid Hemström Nordgren

Jag började min militära karriär som sambandslotta inom Marinen 1978 och jag har alltid haft en dröm om att få åka på en utlandsmission. Till sist kom jag iväg till Somalia (SO03) och sen till Kosovo (KS03) och tjänstgjorde som sjukgymnast. Mitt första styrelseuppdrag var redan som nioåring i elevrådet och jag har sedan suttit i många styrelser. Mitt engagemang för veteranfrågor startade 1995 när jag hjälpte till i Fredsbaskrarna tält på Vattenfestivalen. Därefter var jag sekreterare i Träffplats Stockholm och har suttit ordförande för Fredsbaskrarna Stockholm. 2019 tog jag tillsammans med Laila initiativ till och grundade Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner.

Idag är jag pensionär och ägnar livet åt styrelsearbete, släktforskning, resor och trädgårdsarbete. Jag är gift med Mats, även han utlandsveteran. Jag vill att vi med vår förening ska synliggöra oss kvinnliga utlandsveteraner och bevaka veteranpolitiken ur ett genderperspektiv.

Vice ordförande: Malin Persson

I dag arbetar jag som Militärrådgivare på Sveriges ständiga FN-representation i New York. Innan jag började här var jag chef över flygflottiljen F7. Jag har flygvapenbakgrund och har jobbat i Försvarsmakten i över 30 år. Veteranfrågan ligger mig varmt om hjärtat. Att människor ställer upp på freden genom att lämna tryggheten och familjen i Sverige och göra något som skulle kunna innebära en fara för eget liv tyder på ett starkt engagemang för freden vilket jag tycker är viktigt.

Jag själv åkte till Mali (2017-2018), i i sex månader som kontingentschef för det flygbidrag Sverige skickade till FN-insatsen Minusma. Veteranarbetet handlar för mig om att inte vara bortglömd när man kommer hem. Vi får inte heller glömma veteranernas anhöriga som ibland har det tufft, såväl under som efter insats. Att sätta fokus på veteraner som är kvinnor är mycket viktigt eftersom jag upplever att det varit en marginaliserad fråga. Jag ser framemot att arbetat tillsammans med alla andra veteraner kring dessa frågor.

 

Kassör: Katarina Grape

Jag har deltagit i tre FN insatser, i Libanon, Somalia och Bosnien. Är pensionär och bor i Stockholm. De senaste 20 åren har jag mestadels arbetat utomlands, på Sri Lanka, Förenade Arabemiraten, Kina, Pakistan, Georgien och Belgien i olika befattningar. De senaste åren var det för EU som observatör i Georgien och därefter som Human Resources Officer i Bryssel för samma insats i Georgien (EU Monitoring Mission in Georgia). Jag är mycket intresserad av andra kulturer och älskar att se sig om i världen.

Ledamot Laila Johansson

Född, uppvuxen och fostrad i sann Bullerbyanda på sydöstra Gotland. Gute i själ och hjärta.

Mina 2 missioner gjorde jag i början på 1990-talet. L112 i Libanon. Staff cell på HQ i Naquora. JK 04 HQ i Zagreb. Började på MPO och flyttades till Force Commanders Office efter det kommit en begäran därifrån.

Jag är initiativtagare till Ljusceremonin som hålls på FN dagen i Stockholm. Jag har suttit i Fredsbaskrarna Stockholms styrelse. Veteranmarschen på Gotland 2019 var ett dryga sex månaders projekt från planering till genomförande. Tillsammans med Ingrid är jag initiativtagare och grundare av Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner.

Höjdpunkter i livet är hemlagad husmanskost, en Aperol med goda vänner och promenader med min långbenta spanska senorita Amor. Varför göra livet komplicerat. Mitt hjärta blöder för hemlösa, oälskade och bortglömda hundar. Lägger även en och annan tanke på den här föreningen.

 

Ledamot Nina Sjöberg

Min farmor var förplägnadslotta och hon inspirerade mig att gå med i Flyglottorna 1978 där jag utbildade mig inom luftbevakningen. Mitt militära intresse ökade och detta gjorde att jag beslutade mig för att söka FN-tjänst. Jag genomförde tre insatser: Förrådskompaniet i Libanon L108 (1991), Högkvarterskompaniet i Zagreb JK02 (1992-93) och Bataljonstaben i Tuzla BA01 (1993-94). När jag kom hem efter BA01 så kände jag att jag gärna ville fortsätta att jobba utomlands så jag sökte och klarade ett uttagningsprov för EU-tjänst. Jag började på Europaparlamentet i maj 1995 och stannade 26 år i Bryssel. Under årens lopp hade jag olika befattningar på parlamentet, arbete i parlamentariska utskott, assistent i talmannens kabinett, samt många år som HR Officer och jobbade då främst med kompetensutveckling, rekrytering och karriärrådgivning. Jag tog ut tidig pension i juni 2021, återvände till Sverige och engagerar mig i veteranrörelsen, studerar och lever livet.  

Ledamot Danica Srnic

Har varit intresserad av samhällsutvecklingen under min uppväxt i före detta Jugoslavien och som vuxen i Sverige.  Som student i Belgrad var jag engagerad i studentkåren. Här hemma i Sverige har jag arbetet fackligt i Lärarförbundet ett antal år och haft ansvar för studie och samarbete med lärare i andra länder.

Efter avslutade missionen på KS04 i Kosovo år 2001, där jag arbetade som militärtolk med samverkansofficerare, började jag engagera mig politiskt i Malmö för Moderaterna. Ingår i Limhamns Moderaternas styrelse där jag ansvarar för kvinnofrågor. Har varit delaktig i olika nämnder i Malmö Stad och sitter nu i Byggnadsnämnden. Är nämndeman i Förvaltningsrätten sen många år tillbaka.

I föreningen Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner vill jag med min erfarenhet och kunskap belysa vikten av kvinnors insatser för freden och Utlandsveteraners betydelseroll i samhället.

Revisor: Marianne Bernhorn

Mina intressen är bland annat föreningsliv och släktforskning. Jag har gjort två internationella insatser, L 118 Libanon och PE 02 Ungern. Min erfarenhet från veteranarbete har jag fått då jag har suttit i styrelsen för Fredsbaskrarna Stockholm samt i styrelsen för Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner.

Jag har arbetat inom Försvarsmakten, i huvudsak inom logistikfunktionen. Har arbetat på Lv 3 i Norrtälje, SWEDINT på Almnäs Södertälje och slutade på Internationella utbildningsenheten, IntUtbE, Livgardet Kungsängen. Idag är jag senior.

Revisor: Matilde Erlandsson

Jag började min resa med Försvarsmakten 1997 på Internationella kommandot utanför Södertälje. Mina utlandstjänster är KS01 i Kosovo, FK02 i Kongo och FS17/18 i Afghanistan och Abu Dhabi. Förutom dem har jag även arbetat i Thailand efter Tsunamin och i Tbilisi vid evakueringen från Afghanistan.

Privat tar familj, hästar och skärgårdsliv det mesta av min tid.

För tillfället studerar jag logistik på MHK Karlberg nu och tänker mej att fortsätta inom det området. Detta är min första erfarenhet av styrelsearbete och jag ser fram emot att få dela erfarenheter och kunskaper med alla härliga och kompetenta veteransystrar.

 

Valberedning: Berit Lindholm

Jag bor i Stockholm och har varit på FM mission i SO03 Somalia 1993. Har arbetat största delen av mitt yrkesverksamma liv inom läkemedelsindustrin. Min karriär har präglats av global roller och jag har bott både i Storbritanien och i Indien med familjen. Jag har även studerat kortare persioder i Finland och England.  

Valberedning: Kristina Ekvall-Hallström

1991 gjorde jag min första utlandstjänst på SA01 som undersköterska på Fältsjukhuset i Riyad under Gulfkriget. Därefter var jag i Somalia 1993 på SO03 och då som Stabsassistent.

Efter Högskolestudier så har jag de senaste 25 åren arbetat inom IT och då främst som Projektledare.

Jag bor på Värmdö/Stavsnäs och är gift med Thore. Då jag snart kommer att pensionera mig ser jag fram emot att kunna engagera mig i SKUV samt resa & njuta av fritiden.