Ansökan om medlemskap

Välkommen till Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner. Föreningen är öppen för kvinnliga utlandsveteraner som tjänstgjort i internationell militär tjänst eller beredskap med uppgifter som sanktionerats av världssamfund och/eller den svenska staten.

För att vi ska kunna registrera dig som medlem skall medlemsavgiften vara inbetald. Medlemsavgiften är 150 kr som betalas in till föreningens bank-giro: 5546-8045.

  Fält markerade med en * är obligatoriskt.   

  Stödmedlem

  Välkommen som stödmedlem. Företag, föreningar, förbund och organisationer som vill stödja Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner och verka för föreningens syfte och målsättning kan ansöka om stödmedlemskap. Kontakta föreningen på info@skuv.se angående avgiften för stödmedlem.

   Fält markerade med en * är obligatoriskt.